NL - More about Han

Han Koster 1951-2018 Vlissingen, beeldend kunstenaar

Verkorte kennismaking met Han

Han was geboren in Vlissingen. Na het behalen van zijn HBS diploma ging hij naar de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst in Den Haag. Door .............

EN - More about Han

Han Koster 1951-2018 Vlissingen, visual artist

Short introduction to Han

Han was born in Vlissingen. After obtaining his HBS diploma, he went to the Royal Academy of Art in The Hague. Because of .........

DE - Mehr über Han

Han Koster 1951-2018 Vlissingen, bildender Künstler

Kurze Einführung in Han

Han wurde in Vlissingen geboren. Nach seinem HBS-Diplom besuchte er die Royal Academy of Art in Den Haag. Wegen seines ........

ES - Más acerca de Han

Han Koster 1951-2018 Vlissingen, artista visual

Breve introducción a Han

Han nació en Vlissingen. Después de obtener su diploma HBS, fue a la Royal Academy of Art en La Haya. Debido ..........

FR - En savoir plus sur Han

Han Koster 1951-2018 Vlissingen, artiste plasticien

Brève introduction à Han

Han est né à Vlissingen. Après avoir obtenu son diplôme HBS, il est allé à la Royal Academy of Art de La Haye. En raison ........